dot marking which headline is selected

De klassiske fag i gymnasiet


De 3 år i gymnasiet er delt op i grundforløbet, dvs. 1g fra august til slutningen af oktober og studieretningsperioden, dvs. 1g fra 1. november + 2g og 3g.

Latin

Latin er en integreret del af almen sprogforståelse, et grundlæggende kursus i sprog og grammatik, som alle elever skal gennemgå i løbet af grundforløbet. Så alle får altså mulighed for at stifte bekendtskab med sproget.
Vil du vide mere om latin i almen sprogforståelse, så se her:

Babelstårnet
Carpe Diem
Latin til tiden

Efter grundforløbet kan latin kan vælges på A-niveau, som dækker hele studieretningsperioden, på B-niveau, som dækker 2 år og på C-niveau, som dækker 1 år.

Se mere om latin på A-niveau her
Se mere om latin på C-niveau her

Græsk

Efter grundforløbet kan græsk vælges på A-niveau, som dækker hele studieretningsperioden og på C-niveau, som dækker 1 år.

Græsk og latin på A-niveau er studieretningsfag på de fleste skoler, på C-niveau er fagene for det meste valgfag.

På disse skoler kan du få en studieretning med græsk og latin – og blive klassiker:

Hjørring Gymnasium
Nørresundby Gymnasium og HF
Thisted Gymnasium
Ringkøbing Gymnasium
Århus Katedralskole
Silkeborg Gymnasium
Ribe Katedralskole
Odense Katedralskole
Sorø Akademi
Helsingør Gymnasium
Gefion Gymnasium
Risskov Gymnasium
Odder Gymnasium
Kolding Gymnasium
Nærum Gymnasium
Niels Steensens Gymnasium

Oldtidskundskab

Alle elever skal have oldtidskundskab på C-niveau, dvs. i 1 år. Oldtidskundskab ligger normalt i 2g, men kan også ligge i 3g. Oldtidskundskab er også valgfag på HF mange steder.
Se mere her og her

Læs folderen "Er du en klassiker" (folderen er i PDF-format)